Vergunning verlenen

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van wat uw wensen zijn en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de bestaande vergunningen. Bij BIB hebben we jarenlange ervaring als het gaat om het aanvragen van uw benodigde vergunningen. Na een eerste inventarisatie waarin u uw toekomst visie en keuzes heeft kenbaar gemaakt kunnen we samen vaststellen welke (nieuwe) vergunningen aangevraagd moeten worden. 

Voordat wij een vergunningaanvraag opstellen bespreken wij met u welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Een vergunning moet immers afgestemd zijn op uw toekomstplannen.

Meer weten?

Vraag ons om advies