Transparant en kostenefficiënt

Het beheer van brandmeld- en blusinstallaties vraagt om specialisme en vakkennis. BIB heeft deze kennis door opleiding én door onze jarenlange ervaring in het inspecteren van bijvoorbeeld parkeergarages, utiliteitsbouw en overige vastgoedobjecten.

 

Regelmatig constateren wij onwenselijke situaties, zoals gebreken die het object onveilig maken, en de kans op escalatie, tijdens een brand, vergroten.

 

BIB Beheer inspecteert uw object en geeft u, als eigenaar of VVE, een transparant beeld van de huidige situatie. U krijgt van ons een duidelijke routekaart, waarin stap voor stap vermeld wordt welke stappen moeten worden ondernomen, en welke kosten ermee gemoeid zijn, om een veilige situatie te creëren, zodat u voldoet aan uw zorgplicht. Wij nemen de zorg geheel uit handen, en werken samen met uw operationele beheerder. BIB Beheer zorgt voor levering en onderhoud van alle brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Hierdoor bent u er verzekerd van dat uw object voldoet aan alle, meest recente, wettelijke eisen.

Meer weten?

Vraag ons om advies