Strategie

We bespreken de risico's in de procedure en bepalen we samen met u hoe we hier strategisch in uw belang mee om kunnen gaan. Bij BIB BV zijn we hier heel helder over, zonder uw hulp en input krijgen we niet het gewenste resultaat.

Na deze eerste fase start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en verwerken we het tot een vergunningsaanvraag. Tevens doen we dit in goed overleg met het Bevoegd Gezag omdat het beste resultaat alleen behaald kan worden wanneer we een open communicatielijn hebben en houden. Op deze manier voorkomen we dat er, na het indienen, nog onverwachte vragen opkomen.  Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningsaanvraag.  

Met de veranderingen in de PGS-15, nucleaire veiligheid, BRZO, WABO- en REVI is het aanvragen en voldoen aan deze wetten een uitdaging geworden voor veel bedrijven. Ook de implementatie van de Omgevingswet zal de nodige invloed gaan hebben op uw vergunningen.Wij staan paraat voor u.

Meer weten?

Vraag ons om advies