Externe Veiligheid

Externe Veiligheid is niet in één noemer te benoemen. Het omvat meerdere onderwerpen en het vraagt kennis van het bedrijfsleven, de hulpdiensten en haven organisaties. Alle aspecten vragen van jou als eerste contactpersoon met de klant een brede visie op externe veiligheid.

In de cursus leer je verder te kijken dan wat je nu doet. Je maakt een inschatting van de situatie bij de klant en weet risico's te herkennen. Hierdoor kan je zonder direct specialist te zijn extra vragen stellen aan je klant en weet je de juiste vragen te stellen aan de specialisten binnen de eigen organisatie of aan externe adviseurs.

Onderwerpen welke onder meer aan bod komen zijn PGS-15, ADR, HVK en MVK, Brandveiligheid BRZO en vergunningverlening.

Cursus duur 2 dagen, inclusief luxe lunch

Cursus locatie Brielle

Cursus kosten 1.375,-- exclusief BTW

Certificaat van deelname garantie. Deze cursus kan ook op de eigen locatie worden gegeven.