Energiebesparing

Er wordt veel over gesproken en er is ook al veel gedaan. Toch ervaren we dat veel interesse nog steeds ontbreekt. Bedrijven en burgers kunnen veel geld besparen door te investeren in alternatieve energie. Door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van het bedrijf te plaatsen, of deel te nemen aan een warmtenet op het industrieterrein. Ook zien we dat veel bedrijven nog steeds te veel betalen aan energiekosten door foute energie facturen. Voor drie relaties hebben medewerkers van BIB in 2014 1,2 miljoen Euro terug laten betalen aan haar relaties.