Onze mogelijkheden voor Brandveiligheidsbeheer:

Indien u dit wenst, kunt u uw het brandveiligheidsbeheer uitbesteden aan BIB Beheer.
Als opdrachtgever sluit u, tegen een  opdrachtsom, een beheersovereenkomst met BIB Beheer.

Het exploitatierisico blijft bij u als de eigenaar/opdrachtgever en deze verantwoordelijkheid blijft ook bij u ten aanzien van het te voeren beleid aangaande de parkeerfaciliteit. Wettelijk gezien bent u, als eigenaar, altijd eindverantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw parkeergarage. In het Bouwbesluit zijn in hoofdstuk 6 de brandveiligheidsvoorschriften opgenomen waaraan uw parkeergarage moet voldoen. De brandveiligheidseisen van uw object zijn afhankelijk van de omvang en van de specifieke eigenschappen van uw object, zoals bijvoorbeeld: ondergrondse parkeergarages met mechanische ventilatie.

 

BIB Beheer adviseert in de ontwerp- en bouwfase van parkeergarages al over de aan te schaffen brandmeldinstallaties, blusmiddelen, ventilatoren, ontruimingsinstallatie en, indien nodig, CO- en CO2-alarminstallatie

Informatie- en communicatiesystemen.
Opdrachtgevers krijgen van BIB Beheer toegang, via een intra-site, tot een uniek rapportagesysteem. Door in te loggen op deze beveiligde BIB-site heeft u exclusief toegang tot het volledige digitale dossier van het betreffende object. Daarnaast heeft uw operationele beheerder, of eventueel uw huisinstallateur, toegang tot relevante managementgegevens.

Meer weten?

Vraag ons om advies