Consultancy

BowTie-methodiek en -trainingen worden door BIB snel en efficiënt voor uw organisatiegeïmplementeerd. Daarnaast heeft BIB BowTie templates voorbereid op basis van recente wet- en regelgevingen zoals PGS-15 en ADR. Maar ook binnen nucleaire veiligheid heeft BIB inmiddels haar referenties opgebouwd. Door te werken op basis van bestaande wetten en regels kunnen we u snel en efficiënt helpen de juiste richting te kiezen en hiervoor de juiste maatregelen te nemen. Omdat BIB BowTie opgeleide medewerkers in dienst heeft en partner is van de BowTie software ontwikkelaar helpen we uw bedrijf en organisatie vanuit de bron, met de juiste software en dito trainingen, welke we verzorgen in het Nederlands, Engels of op verzoek een andere Europese taal.