Brandveiligheidsinspectie gebouwen

Brandveiligheid in gebouwen kan worden getoetst met de NEN6059-tool. BIB BV heeft de beschikking over deze tool en werkt samen met NEN aan een uitbreiding van deze innovatieve tool.

Naast de brandveiligheidsinspecties, kan BIB BV tevens een periodieke conditiemeting voor u uitvoeren. De gebouweigenaar en de gebruikers van het gebouw verkrijgen daarmee meer zekerheid omtrent de brandveiligheid van hun gebouw. Met de NEN6059-tool voeren we inspecties uit voor het Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten en particuliere beleggers. Na iedere brandveiligheidsinspectie ontvangt u als klant een helder en duidelijk rapport over de gebreken.

Meer weten?

 

Vraag ons om advies