Brandveiligheid 

Brandveiligheid wordt binnen de industrie, vastgoed, overheidsgebouwen, zorginstellingen, parkeergarages, hotels, ziekenhuizen, luchthavens enz. vaak gezien als de normaalste zaak van de wereld en daarmee wordt Brandveiligheid onderschat.

Bij BIB BV hebben we jarenlange ervaring in het begeleiden van de industrie met BRZO, het opzetten van het ITO-beleid op stationaire en semi-stationaire blusinstallaties op opslagtanks. Tevens constateert BIB BV dat het verscherpte toezicht van het Bevoegd Gezag de laatste jaren geen adviesrol meer inneemt, echter deze laat liggen waar hij hoort, bij u. 

Het Bevoegd Gezag heeft daarmee louter nog een inspecterende, handhavende- en sanctionerende rol. 

BIB BV helpt u om compliant te zijn aan Wet- en Regelgeving daar waar het gaat om brandveiligheid in verschillende objecten, zoals hierboven genoemd. BIB BV gaat waar nodig graag met u in gesprek.

Meer weten?

Vraag ons om advies