Home

WELKOM BIJ BIB BV

 

BIB BV is een multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers in de publieke sector, non-profit, industrie of MKB bij vraagstukken over bijvoorbeeld ADR, brandveiligheid, vergunningverlening, energie-transitie en besparing. Daarnaast zijn we ESC0 Regiebedrijf en helpen we onze opdrachtgevers om slimme keuzes te maken over gebouw beheer, brandblussers en energiekosten.

Wij kiezen er bewust voor om taken uit te voeren die dicht bij onze expertise liggen, én er is er een duidelijke synergie tussen alle diensten van BIB BV.

 

 

Bij Imparare verzorgen we verschillende trainingen welke u op onze locatie in alle rust kunt volgen. Op uw verzoek en bij voldoende deelnemers kunnen we deze training ook op uw eigen locatie verzorgen.

 

Lees verder

 

 

 

Transport, Logistiek en ADR

Transport, Logistiek en ADR

 

 

De regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn vastgelegd in het ADR.

Een in Europees verband getekend document dat in 48 landen is geïmplementeerd.

 

We ondersteunen met ADR vraagstukken maar ook zeker met PGS15, PGS14, CLP, Reach en IATA.

 

BIB zal daarnaast graag voor u optreden als veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen waarmee u op abonnement basis compliance bent aan het ADR en (...)

 

 

Lees verder

 

BIB Beheer

BIB Beheer

 

Het beheer van brandmeld- en blusinstallaties vraagt om specialisme en vakkennis. BIB heeft deze kennis door opleiding én door onze jarenlange ervaring in het inspecteren van bijvoorbeeld parkeergarages, utiliteitsbouw en overige vastgoedobjecten.

Regelmatig constateren wij onwenselijke situaties, zoals gebreken die het object onveilig maken en de kans op escalatie tijdens een brand vergroten.

 

BIB Beheer inspecteert uw object en geeft u, als eigenaar of VVE, een transparant beeld van de huidige situatie (...)

 

Lees verder

 

Brandveiligheid inspecties en advies

Brandveiligheid inspecties

en advies

 

Bij BIB hebben we jarenlange ervaring in het begeleiden van de industrie met BRZO en het opzetten van ITO beleid op blusinstallaties op opslagtanks.

 

Brandveiligheid in gebouwen kan worden getoetst met de NEN6059 tool. BIB heeft de beschikking over deze tool en werkt samen met NEN aan een uitbreiding van deze innovatieve tool.

 

Ook voor kwesties omtrent brandveiligheid in het huis van bewaring en brandveiligheid in parkeergarages kan BIB (...)

 

 

Lees verder

 

Consultancy

Consultancy

 

Crisismanagement is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Bij BIB zijn we als opgeleid crisismanagement specialist (CCMP) in staat om uw organisatie voorbereid te laten zijn op een crisis situatie.

 

BowTie-methodiek en -trainingen worden door BIB snel en efficiënt voor uw organisatie geïmplementeerd.

Daarnaast heeft BIB BowTie templates voorbereid op basis van recente wet- en regelgevingen zoals PGS-15 en ADR.

 

Veiligheidsbewustzijn trainingen zijn hard nodig (...)

 

Lees verder

Vergunning verlening

Vergunning verlening

 

 

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van wat uw wensen zijn en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de bestaande vergunningen.

 

Bij BIB hebben we jarenlange ervaring als het gaat om het aanvragen van uw benodigde vergunningen.

 

Na een eerste inventarisatie waarin u uw toekomst visie en keuzes kenbaar heeft gemaakt kunnen we samen vaststellen welke (nieuwe) vergunningen aangevraagd moeten worden(...)

 

 

Lees verder

BIB Academy

Imparare

 

Bij Imparare trainen we u en uw medewerkers volgens de interactieve methode.

 

Leren en doen, noemen we dat bij Imparare.

Onze docenten zijn zeer ervaren en nemen de cursist

mee in wet- en regelgeving.

 

Zij zorgen ervoor

dat de kennis op ruim voldoende niveau is, dat er

officieel examen kan worden gedaan of dat

er een Imparare certificaat wordt afgegeven.

Afhankelijk van de cursus en de wettelijke bepalingen(...)

 

Lees verder

Energietransitie en energiebesparing

Energietransitie en energiebesparing

 

Bedrijven en burgers kunnen veel geld besparen door te investeren in alternatieve energie.

 

Door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van het bedrijf te plaatsen, of deel te nemen aan een warmtenet op het industrieterrein.

 

Ook zien we dat bedrijven nog steeds te veel betalen aan energiekosten door foute energie facturen. Voor drie relaties hebben medewerkers van BIB in 2014 1,2 miljoen Euro(...)

 

 

Lees verder

ESCo

ESCo

 

De manier voor gemeenten en schoolgebouw eigenaren om kosten te verlagen, gezondere

gebouwen te bezitten en te verduurzamen.

 

Dat vastgoed bezit de laatste jaren onder druk staat is bekend.

Veel leegstaande gebouwen die volgens zegge niet kunnen worden gemuteerd naar een woonfunctie en of gebouwen welke economisch zijn afgeschreven waardoor er niet meer in wordt geïnvesteerd.

Bij BIB Energy zien we dat toch anders. Onze ruime ervaring met het muteren van leeg (...)

 

Lees verder

Bombs Away
VVM - Netwerk van Milieuprofessionals
VCNW - De vereniging voor PGS15 opslag
VCA
CGE - Risk Management Solutions
NEN

Maak contact met ons

via het sociale netwerk of bel ons op nummer

 

+31 (0)88 0275200

Gerson Lehrman Group